DALÄLVEN.

Dalälven är en älv i Mellansverige som bildas av mötet mellan Västerdalälven och Österdalälven i Djurås i Dalarna och rinner ut i Bottenhavet vid Skutskär. Dalälven är Sveriges tredje längsta älv och har med dess natur allt som en seriös fiskare kan önska sig.  I älvens nedre delar sammanfaller den med biologiska Norrlandslänen som består till stor del av nationalparken Färnebofjärden

naturbild-dalälven

BILDER FRÅN DALÄLVEN.

Dalälven bjuder på en helt underbar naturupplevelse och miljön skapar en sinnesro som synkar med fisket och skapar en symmetri som gör upplevelsen helt magisk.